ورود |عضويت شنبه 31 فروردین ماه 1398
  کارکنان اداره ترویج و آموزش
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
فاطمه رفیعی رئیس اداره ترویج rafiei@agri-esfahan.ir 32220027-03132213679-031
حمید حسامیکارشناس ترویج hesami@agri-esfahan.ir 32220027-03132213679-031
طاهره فاتحیکارشناس ترویج fatehi@agri-esfahan.ir 32220027-03132213679-031
 

 

  نام:  فاطمه

  نام خانوادگی:  رفيعي

عنوان:   مسئول اداره ترويج

  شماره تلفن:  2220027

  پست الکترونیکی:  tarvij@agri-esfahan.ir

  آدرس پستی:  اصفهان ،خیابان فردوسی –خیابان منوچهری –مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

 

  نام:  حميد

  نام خانوادگی:  حسامي

عنوان:   كارشناس ترويج

  شماره تلفن:  2220027

  پست الکترونیکی:  hesami@agri-esfahan.ir

  آدرس پستی:  اصفهان ،خیابان فردوسی خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

 
 

Copyright (c) 1398/01/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا