ورود |عضويت شنبه 09 اسفند ماه 1399
 

الهه کارخانه داران

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 32221052 داخلی 167

e.karkhanedaran@agri-esfahan.ir

 

متن / HTML

عمده فعاليت :

- ارسال خبر، گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) ‏ 

- برگزاري مصاحبه با رؤساي ادارات و كارشناسان 

- جوابگويي به رسانه ها در مواردي كه سوالي مطرح نموده اند ‏ 

- برگزاري توربازديد اصحاب رسانه از فعاليت ها و پروژه هاي شاخص 

- برگزاري جلسات و نشست هاي كاري با اصحاب رسانه ‏ 

- تهيه بريده جرايد و بولتن خبري در سطح شهرستان 

- تهيه آرشيو فيلم و صدا از اخبار منعكس شده از صداوسيما 

- تهيه گزارش عملكرد از فعاليتهاي بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه در قالب ‏گزارش كارفصلي ‏(نظام نامه اطلاع يابي واطلاع رساني توسط مديريت روابط عمومي تهيه و ارائه شده است.)‏

ب) ارتباطات مردمي 

ديدار چهره به چهره هميشه از اساسي ترين ابزار ارتباطات بوده و هست ‏‏.با اين نوع ارتباطات بسياري از مشكلات بصورت آني مرتفع مي شود لذا با ‏توجه به اهميت موضوع مسئولين روابط عمومي بايد براي اين مقوله جايگاه ‏ويژه اي در نظر بگيرند .‏

 عمده فعاليت : 

- تهيه و تنظيم تقويم ملاقات مردمي مدير شهرستان ، ديدارباكاركنان و اعلام به همه ‏رسانه ها ، مردم و همكاران

تهيه گزارش از روند اجراي اين ملاقات ها بصورت سه ماهه ‏ 

- ارزيابي اين نشست ها و ملاقات ها با ابزار فرمهاي نظرسنجي ‏ 

- برنامه ريزي براي نشست هاي صميمي همكاران با مدير بصورت بخش بخش در طي ‏هفته (همه همكاران در طي هرسال 2 نشست با مدير داشته باشند .)‏

- حضورمديران درمجامع عمومي(نمازجمعه،اجتماعات ملي ومذهبي و...)‏ 

جهمايش / مراسم / نمايشگاه

 يكي از فنون روابط عمومي براي معرفي دستاوردهاي بخش خود ‏برگزاري همايش ،مراسم يا نمايشگاه است و مسئول روابط عمومي ‏بايد ضمن داشتن تقويم برگزاري اينگونه برنامه ها با استفاده از ‏تكنيك هاي برگزاري موارد ذكرشده راارزيابي نمايد .‏

عمده فعاليت :

‏ - تهيه تقويم برگزاري همايش / مراسم / نمايشگاه در شهرستان ‏ 

- برنامه ريزي عملياتي برگزاري نمايشگاه ‏ 

- استفاده از امكانات روز در همايش ها،مراسم ونمايشگاهها

د ) انتشارات 

يكي ديگر از ابزارهاي روابط عمومي براي نشر و اطلاع رساني برنامه ‏ها فعاليت هاي انتشارات مي باشد. براين اساس روابط عمومي ضمن ‏داشتن هدف از انتشارات ، لازم است تقويم زمان بندي شده اي براي ‏تمامي برنامه ها تهيه و بر اساس آن فعاليت نمايد . ضمناً ضروري ‏نيست كه حتماً اين انتشارات با هزينه گزاف و گران انجام شود بلكه ‏ماهيت و محتواي آن بسيار مهم است .‏

عمده فعاليت :

- داشتن تقويم فعاليت انتشاراتي درسال ‏ 

- پوشش تمام فعاليتهاي مديريت در حوزه انتشارات درقالب ‏بروشوربنر،استند،سي دي،كاتالوگ، پوسترو... ‏ 

هـ) تبليغات محيطي

 فضاسازي محيط اداري هميشه توانسته است ديدگاه مخاطبين سازمان ‏را نسبت به آن سازمان تغيير يا اصلاح نمايد .‏ 

عمده فعاليت : 

- تهيه تقويم آذين بندي ساختمان اداري به مناسبت هاي مختلف ‏ 

- نظارت بر تزئين فضاي داخلي و بيروني ساختمان هاي اداري 

- نصب پوسترهاوبروشورهاوكاتالوگ هاي تبليغاتي درتابلوي اعلانات ‏ 

- نصب پلاكارد در محل هاي اجتماع مردم مثل نمازجمعه و ...‏  ) 

سمعي و بصري: 

تهيه اسناد تصوير از فعاليت سازمان بسيار مهم و ضروري است و ‏داشتن آرشيوي از آن در مديريت ضروري تر ، سمعيبصري چشم و ‏چراغ سازمان براي مخاطب است زيرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاويرفعاليت را ببيند قانع نخواهد شد .‏ ‏

عمده فعاليت : 

- داشتن آرشيو فني از فعاليت هاي سمعي بصري ‏ 

- قابل ارائه بودن اين فعاليت در كمترين زمان به مديريت (بصورت الكترونيكي ‏وحجمي)‏ 

- نصب و پخش تصاوير براي همكاران به مناسبت هاي مختلف و بهره برداري آنها ‏ ) 

پژوهش و افكار سنجي 

مناسب است درروابط عمومي هركاري بر اساس پژوهش انجام شود و ‏داشتن پژوهش، آن هم بصورت افكارسنجي ضروري است ،علت اين امر ‏هم بدست آوردن اطلاعات فوري از روند فعاليتي است كه انجام مي ‏شود.ضمناً افكارسنجي بايد در زمان كوتاه مطالب مفيد را در اختيار ‏مديريت قرار بدهد و اصطلاحاً تحقيق ساندويچي هم ‏ مي گويند .‏

 عمده فعاليت : 

 - داشتن تقويم اجرايي طرح نظرسنجي طي يكسال براي فعاليتهاي درون سازماني يابرون سازماني ‏ 

- داشتن فرم هاي خام نظرسنجي براي موضوعات خاص و يا طراحي فرم جديد با ‏توجه به شرايط و فرهنگ هر شهرستان و دهستان 

 - انجام حداقل دو پروژه نظرسنجي با هماهنگي مديريت طي سال ‏

 عضويت در كميته و مجامع عمومي روابط عمومي 

بدليل وظيفه مندي براي ارتباط درون سازمان از يكسو و ‏برون سازمان از سوي ديگر بايد در مجامع و كميته شهرستان عضو فعال ‏باشد .( البته با نظر مديريت )‏ 

عمده فعاليت : 

- حضورفعال ومستمردركميته هاي شهرستاني(كميته دهه فجر و...)‏ 

- ارائه گزارش فعاليت خود در كميته به مديريت شهرستان و مديريت روابط عمومي ‏ 

- حضور فعال نشست هاي روابط عمومي سازمان ‏ ‏ 

ي ) بازديد از پروژه ها / افتتاحيه ها /ملاقات با مسئولين شهرستان 

با توجه به اهميت پروژه ها كه از نظر اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي ‏مي تواند در بافت شهرستان تغير حاصل نمايد و روابط عمومي بايد در ‏اين موارد ‏‏مطلع باشد . ضروري است روابط عمومي با داشتن اطلاعات كافي ضمن ‏برنامه ريزي براي برگزاري امور فوق الذكر گزارشهاي مطلوبي را ‏تهيه و از طريق رسانه ها اطلاع رساني نمايد.‏

عمده فعاليت : 

- حضور مسئول روابط عمومي طي برگزاري اين برنامه ها بصورت فعال ‏ 

- تهيه خبر و گزارش خبري باتصريح به رسانه هاي گروهي ملي ومحلي

ط ) هماهنگي براي حضور در مراسم هاي شادي و غم همكاران ‏ ‏ ‏

يكي از مهمترين موضوعاتي كه روابط عمومي ها بدليل تعدد فعاليت اكثراً ‏آن را به فراموشي مي سپارند حضور در مراسم هاي غم و شادي همكاران ‏است .اين موضوع يكي از مهمترين ابزار ارتباطات درون سازماني است كه ‏بايد روابط عمومي بصورت برنامه ريزي شده در اين امور حاضر و فعال ‏باشد .(اجراي طرح تكريم كاركنان ابلاغ شده است)‏ 

عمده فعاليت :‏

- داشتن برنامه براي نحوه حضور همكاران و روابط عمومي در مراسم هاي شادي و ‏غم همكاران ‏

- انتشارپيام تبريك يا تسليت از طرف مديروكاركنان 

- انعكاس اين برنامه در سطح داخلي سازمان با توجه به فرهنگ قومي و محلي هر ‏منطقه ‏

ارتباطات الكترونيكي

 1- ارتباطات الكترونيكي (‏ICT‏ )‏: 

سرعت انتقال اطلاعات واخبار در عرصه كنوني جهان باعث تحولات بزرگي ‏در شكل گيري هر جامعه شده است .روابط عمومي بعنوان محل و مأمن ‏ايجاد ارتباطات برون سازماني هر نهاد يا مؤسسه بايد با استفاده از اين ‏شيوه هاي جديد اطلاع رساني، ضمن سرعت دادن به فرآيند ارسال اخبار و ‏گزارش ، باعث رشد و ثبات فعاليت هاي فرهنگ سازماني كه پايه و اساس ‏رشد سازماني است را فراهم مي نمايد .‏

 عمده فعاليت :

-        داشتن اطلاعات كافي و بهره گيري از فن آوريهاي ‏IT

-        ايجاد ارتباط الكترونيكي بصورت مداوم با سازمان ‏ 

-        ايجاد صندوق پستي الكترونيكي فعال اختصاصي روابط عمومي در هربخش 

-        به روزكردن اخبار بخش درسايت سازمان ‏ ‏

2-پيام كوتاه

‏ ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن همراه يكي از پرجاذبه ترين وسيله ‏ارتباطي بصورت فردي وگروهي است . روابط عمومي ها با استفاده از ‏اين ابزار ضمن ارسال پيام هاي كوتاه فرهنگي ترويجي مي توانند ‏سؤالات مخاطبان خود را احصاء نمايند.‏

 عمده فعاليت :

- داشتن ليست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندي شده ‏ 

- تهيه متون پيام كوتاه براي مناسبت ها و برنامه هاي هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرايط اقليمي هر بخش به تفكيك پيام هر بخش ‏

توجه :‏ ارتباط مستمر با روابط عمومي سازمان وساير روابط عمومي مؤثر ‏ ادارات براي استفاده از تجارب ضروري است.‏

 

  اسناد
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
گزارش عملکرد روابط عمومی سال 1398  6/18/2020 19.26 دريافت
  نظرسنجي
نظر شما در مورد این پرتال چیست؟

 

تعداد جوابها : 1224

عالی : 78%
خوب : 2%
متوسط : 2%
ضعیف : 18%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 75
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 75

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 4627298
Visitors بازديد هاي امروز: 276
Visitors بازديد هاي ديروز: 1315
Copyright (c) 1399/12/09 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا