ورود |عضويت يكشنبه 28 مهر ماه 1398
  تماس ها
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
سیدمجید رفعت جاهرئیس اداره تولیدات گیاهی rafatjah@agri-esfahan.ir 32128098-03132213679-031
دکتر محبوبه امیری پوركارشناس زراعت amiripor@agri-esfahan.ir 32128098-03132213679-031
علی نیکبختکارشناس زراعت nikbakht@agri-esfahan.ir 32221053-031-داخلی 14632213679-031

 

 

معرفی واحد زراعت

شهرستان اصفهان با سطحي قريب به يكصد هزار هكتار سطح زير كشت ساليانه محصولات زراعي عمده ترين شهرستان در توليد بيشماري از محصولات زراعي استان مي باشد. به طوري كه در توليد محصولات مهمي چون گندم ، ذرت علوفه اي ، جو ، يونجه و پنبه مقام اول و در توليد محصولات سبري و صيفي داراي مقام دوم مي باشد. اما در سنوات اخير بدليل خشكسالي پي در پي سطح زيركشت محصولات زراعي كاهش يافته است

وظایف و مسئولیت ها

· اجراي پروژه هاي ابلاغ شده طرح ها ي اجرايي افزايش توليد محصولات زراعي

· جمع آوري اطلاعات و آمار محصولات زراعي و ارسال گزارشات طرحهاي اجرايي به مديريت زراعت

· مشاوره جهت شناسايي مشكلات زراعي حادث شده و ارائه توصيه هاي فني و زراعي

· تفسير نتايج آزمون آب و خاك در راستاي مصرف بهينه كودهاي شيميايي و افزايش كمي و كيفي عملكرد

· برآورد نهاده هاي مورد نياز و پيگيري تامين و تدارك آنها و هماهنگي با عاملين توزيع

· پيگيري انجام امور بيمه محصولات زراعي و بيمه تامين اجتماعي كارگران كشاورزي

· هماهنگي و همكاري دراجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي

· بكارگيري و نظارت بر فعاليت كارشناسان ناظر و شركت هاي خدمات مشاوره اي و مهندسي

 

  فعالیت های واحد زراعت
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
اهم فعالیتهای واحد زراعت در سال 1397  5/28/2019 21.92 دريافت
  محصولات زراعی شهرستان اصفهان
 
Copyright (c) 1398/07/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا