ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
متن / HTML

آدرس: اصفهان - خیابان فردوسی – خیابان منوچهری تلفن :53-32221052 -031

کد پستی : 8143863111 دورنگار :32213679 -031 ایمیل : esfahan@agri-es.ir

  جارت سازماني
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
 مسئول دفتر
 معاون فنی و اجرایی
 رئیس اداره تولیدات گیاهی
 مسئول واحد مکانیزاسیون
 مسئول واحد باغبانی
 مسئول حفظ نباتات
 رئیس آب و خاک
 رئیس امور دام
 رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی
 معاون اداری و مالی
 رئیس امور اداری
 مسئول دبیرخانه
 رئیس امور مالی
 رئیس طرح و برنامه
 مسئول IT
 مسئول پرتال
 حراست
 مسئول روابط عمومی
 نماینده ولایت فقیه
 رئیس امور اراضی
 مسئول اصلاحات اراضی
 مسئول واحد واگذاری
 مسئول واحد صنایع
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی جی و قهاب
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی کرارج
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی براآن شمالی
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی براآن جنوبی
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی رهنان
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی جرقویه علیا
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی جرقویه سفلی
 رئیس مرکز جهاد کشاورزی کوهپایه
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی ورزنه
 رئیس مرکز خدمات کشاورزی امام زاده عبدالعزیز
عنوان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
نام: احمدرضا 
نام خانوادگي: صادقی 
پست الكترونيكي: a.sadeghi@agri-esfahan.ir 

اصفهان-خیابان فردوسی-خیابان منوچهری-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

شماره تماس32127030-031-شماره فکس:32220029-031

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا