ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
  برنامه ها و پروژه های آتی شهرستان

 

برنامه ها و پروژه های آتی شهرستان در سال 1397

امور فنی و زیربنایی

اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار

ادامه پوشش انهار و کانالهای سنتی شهرستان

اجرای طرح های لوله گذاری

اداره توليدات گياهي و دامي

افزایش ظرفیت مرغداریهای شهرستان به ظرفیت های اقتصادی

نوسازی و بهسازی واحدهای دامی کوچک روستایی

نوسازی و اصلاح باغات شهرستان

ادامه روند بازسازی و نوسازی سیستم های سوخت رسانی به واحدهای کشاورزی در سطح شهرستان

افزایش تولید در میزان عملکرد محصولات اصلی شهرستان در واحد سطح

توسعه و بازسازی مکانیزاسیون شهرستان

کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی تا رسیدن به تولید محصول سالم ارگانیک

اداره ترويج و آموزش كشاورزي

آموزش بهره برداران

امور اراضي

مقابله و برخورد جدی با متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 

 

 

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا