ورود |عضويت پنج شنبه 30 خرداد ماه 1398
 

بسمه تعالی

شعار سال، گفتمان سازی اجتماعی وهدف گذاری آینده دولت و ملت

ولایت فقیه راهنمای دولت وملت

موضوع نامگذاری سالها که به عنوان سنتی حسنه از سوی رهبر معظم انقلاب پایه گذاری شده است، مساله‌ای است که تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور می گذارد. درواقع نامگذاری‌ سالها هم هدف و راهبرد را تعیین می کند و هم باعث انسجام ملی برای رسیدن به پیشرفت و تعالی می شود. رهبر معظم انقلاب همواره در این سال‌ها با رصد دقیق مسائل کشور و نیازسنجی خاصی که دارند راهنمای دولت وملت می باشند. طبق سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتخاب نام سال جدید راهبرد کلان نظام و مردم را ترسیم نمودند؛ ایشان در پیام نوروزی خود خطاب به آحاد مردم پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت نظام و مردم فرمودند:

این ظرفیّت عظیم و مهم دست‌یافتنی است ولی شروطی دارد؛ یکی از مهم‌ترین شروط عبارت است از همکاری‌های صمیمانه میان ملّت و دولت؛ اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند ... لذا به نظر من امسال را باید سال همکاری‌های گسترده‌ی دولت و ملّت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.

 

شعار سال وگفتمان سازی اجتماعی

 

  نام‌هایی که در سالیان اخیر انتخاب نموده اند   نیاز روز کشور است و البته در بلند مدت نیز فرهنگ‌سازی عمومی آن باعث بروز رفتار و تفکری می شود که لازمه رشد و پیشرفت است.

گفتمان سازی یکی از اهداف اصلی نامگذاری‌ها در این چند سال بوده است. رهبر معظم انقلاب همواره بر مساله گفتمان سازی تاکید داشته‌اند. گفتمان سازی از این حیث دارای اهمیت است که زمینه حرکت جامعه به سمت هدف مورد نظر را فراهم می کند. یعنی تا جامعه در خصوص مساله‌ای احساس نیاز نکند و انگیزه و دغدغه در آحاد مختلف جامعه و مسئولان ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت که جامعه به سمت موضوع مورد نظر حرکت کند. از همین رو مساله نام گذاری سالها دارای اهمیت بسزایی است.

از سوی دیگر نام گذاری سالها تنها یک عنوان برای نامیدن یک سال نیست، بلکه یک هدف گذاری ویژه است. بدین معنا که نام گذاری یک سال بر اساس یک هدف مشخص سبب انسجام نیروها و وحدت آحاد جامعه برای حرکت به سوی هدفی خاص می‌شود. هدف گذاری سبب جلوگیری از بطالت وقت و نیرو می شود. به دنبال هدفگذاری برنامه ریزی مطرح می شود زیرا برای رسیدن به هدف باید برنامه ریزی و تاکتیک و ابتکار عمل وجود داشته باشد. از این رو نامگذاری امسال به نام  «دولت و ملت همدلی و همزبانی» یک نامگذاری صرف نیست بلکه هدفی است که در پی آن گفتمان سازی و برنامه ریزی باید انجام گیرد و متعاقب آن از سوی تک تک آحاد جامعه و مسئولین کشور با هر نقش و هر مسئولیتی گامی رو به جلو برداشته شود.

 

 همدلی و مسولیت پذیری اجتماعی

 

حس مسئولیتی که نامگذاری ها در جامعه ایجاد می‌کند نیز در جای خود حائز اهمیت است. نامگذاری‌ها هم هدف را مشخص می کنند هم وظیفه رامتاسفانه در طی سالهای گذشته برخوردی که با مساله نامگذاری سالها صورت گرفته بیشتر سطحی و شعاری بوده است و بعضا منحصر به برگزاری سمینارها و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در ادارات و سطح شهرهای مختلف کشور شده است، درصورتی که باید طوری عمل شود که آحاد جامعه به اهمیت نامگذاری‌ها واقف شوند. از این نظر نامگذاری سالها یک حس مسئولیتی را در تک تک آحاد جامعه ایجاد می کند. در نامگذاری سالها نمی توان گفت که دولت یا مجلس و یا نهاد و سازمانی به طور اختصاصی متولی هستند؛ بلکه این موضوع با همه افراد جامعه سرو کار دارد و همه در تحقق شعار سال متولی هستند. نامگذاری سالها در زمینه گسترش فرهنگ متولی گری و مسئولیت پذیری در جامعه نیز حائز اهمیت است و درجهت تغییر فرهنگ انتقادگری به سمت متولی گری و مسئولیت پذیری در جامعه عمل می کند.

نامگذاری امسال به نام «دولت و ملت همدلی و همزبانی» بیش از هر مساله‌ای موضوع انسجام و وحدت داخلی که موتور محرک هر عملی است را در ذهن آدمی متبادر می سازدهمدلی و همزبانی و نزدیک تر شدن تفکر و عملکرد دولت و ملت پیوندی مبارک است که سبب می شود هم مسئولان با نیازها و دغدغه‌های مردم آشنا شوند و هم مردم امکانات و توانایی‌های دولتمردان و مسئولان را دریابند. همین مساله سبب اتفاقات مبارکی در فضای داخلی کشور می شود. اول اینکه واقع نگری در میان عموم مردم و سیاستمداران و سیاستگذاران جاری و ساری می شود؛ واقع نگری برای رصد و تصمیم گیری برای هدف گذاری و برنامه ریزی لازمه هر کاری است.

ثانیا با نزدیکی دولت و ملت نیاز‌های واقعی بهتر رصد می شود و در این میان هم دولت می تواند در جهت برنامه ریزی منابع محدود بهتر عمل کند و هم ملت ایران می توانند دولت را درجهت رسیدن به مقصود یاری دهند و همین موضوع سبب جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی می شود. سرمایه ملی که محدود به منابع زیر زمینی و طبیعی ایران زمین نیست و بعضا جوانانی را شامل می شود که با نیروی جوانی شان و با تخصصی که بدست آورده اند، می‌توانند مسئولان را در جهت به چرخش درآوردن چرخ‌های پیشرفت بهتر یاری دهندکه البته یکی از شاخصه های مهم توسعه نیروی انسانی کارآمد ومتخصص می باشد که جامعه ما از این نعمت به حد خود کفایی رسیده است.

از سوی دیگر هرچه دولت و ملت به هم نزدیکتر باشند و خلأی در این زمینه وجود نداشته باشد، دشمنان کمتر می توانند از رخنه جدایی ملت و دولت سوء استفاده کنند.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان فرمودند: دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش، اهمیت و تواناییهای مردم را به‌درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند.
همین موضوع رمز پیشرفت هر کشوری است. هر چه دولت با ملت پیوند و ارتباط بیشتری داشته باشد، دستیابی به تعالی و پیشرفت زودتر حاصل می شودتجربه نشان داده است که دولت‌های دمکرات و مردمسالار به عنوان یک دولت مدرن در دنیای امروز شناخته می شود و چنین دولتی است که می تواند زمینه‌های رفاه عمومی و  پیشرفت ملی را حادث شود.
از سوی دیگر بایستی در تبیین و فرهنگسازی این نامگذاری حرکت ویژه‌ای صورت گیرد. این وظیفه بیشتر از هر فردی به دوش نخبگان جامعه است. نخبگان در این عرصه بایستی میان دولت و ملت پیوندی عمیق ایجاد کنند و مرحله اول این پیوند قطعا و یقینا تبیین درست نامگذاری سال است.

به هر ترتیب نامگذاری سالها دارای فواید و حسنات بسیاری است که بایستی توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد و در جهت گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی آن  تلاش شود تا شاهد فواید و حسنات آن در مقام عمل باشیم.

لازمه همدلی اعتماد عمومی

 یکی از معضلات تاریخی جامعه‌ی ایرانی که ریشه در نظام سیاسی پادشاهی و نسبت آن با مردم داشت، این بود که عموما گفته می‌شود بین دولت و ملت در طول تاریخ نظام پادشاهی شکاف وجود داشت. یعنی از یکسو حکومت برای همراهی کردن مردم با خود احساس نیاز نمی‌کرد. زیرا مشروعیت و توان مالی خود را از منابعی غیر از ایشان تحصیل می‌نمود. و از سوی دیگر مردم هم دلیلی برای همراهی با حکومت نمی‌دیدند. زیرا تصور می‌کردند که می‌توانند نیازهای اولیه و کمال خود را بدون حضور حکومت تامین کنند. چه اینکه در پاره‌ای از موارد، حکومت را مانع اصلی این رفع حوائج نیز می‌دانستند.
انقلاب اسلامی با آرمان‌ها و شعارهای خود، یکی از نقاطی را که هدف‌گذاری کرد همین نقطه بود. تاکید بر تصویب تک تک بندهای قانون اساسی و تعیین کارگزاران نظام با رای و نظر مردم، مشخص کردن کیفیت کارگزارن نظام با مشخصه‌هایی چون ساده‌زیستی و مردم‌گرایی و... لزوم پاسخ‌گویی دولت و سایر ارکان نظام به مردم از تلاش‌هایی بود که با عنایت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفت تا این شکاف تاریخی به حداقل خود برسد.
اما این هم‌گرایی بین دولت و ملت به چه معناست و با کدام معیارها ارزیابی می‌شود؟ به نظر می‌رسد ما زمانی دولت را در مسیر هم‌گرایی با مردم می‌بینیم که در شکل اولی‌، دولت خود را برآمده از مردم دانسته و همه‌ی مردم را مبنای مشروعیت و مقبولیت خود بداند و تنها به بدنه‌ی رای‌دهنده‌ی خود اکتفا نکند. در نتیجه باید طیف‌های مختلف دغدغه‌مند مردم را لحاظ کند و تنها به نیازهای یک قشر بسنده نکند.

همچنین از سوی دیگر، مردم را وقتی می‌توان در مسیر هم‌دلی و هم‌زبانی با دولت دید که نقطه‌ی اشتراک بین همدیگر را در ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک خود تعیین کنند و کارآمدی دولت را در گام بعدی قرار دهند. چرا که ممکن است کارآمدی دولت تحت تاثیر دخالت‌های خارجی و برخی کارشکنی‌های داخلی قرار گرفته و به همین دلیل نمی‌تواند به اصلی‌ترین عامل اشتراک دولت و ملت تلقی شود. البته از سوی دیگر، دولت هم نباید بگذارد این تلقی در جامعه ایجاد شود دولت به بهانه‌ی حفظ ارزش‌ها، در کارآمدی خود کم‌کاری می‌کند. در هر صورت، این مسئله، مسئله‌ای سهل و ممتنع است که عملی کردن آن، به تدبیر و ظرافت فراوانی نیاز دارد.

اما باید توجه داشت در تاریخ نزدیک به 4 دهه‌ی جمهوری اسلامی، همه‌ی دولت‌ها نتوانسته‌اند با یک کیفیت این آرمان را عملی کنند. بعضی دولت‌ها مثل دولت شهید بزرگوار شهید رجایی، نماد این هم‌گرایی و هم‌دلی و هم‌زبانی بین دولت و ملت هستند. تا جایی که آنهایی که تجربه‌ی دولت شهید رجایی را دارند، هنوز هم در از آن دولت به همین عنوان یاد می‌کنند. اما دولت‌های دیگری هم بودند که بسیار از این فضا دور بوده و بارها مورد تذکر خصوصی و عمومی رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند.

علی ایحال به نظر می‌رسد اینکه در شرایط امروز کشور، و با توجه به مشکلات و درگیری‌ها و مسائل کشور، رهبر انقلاب چنین هدف‌گذاری انجام می‌دهند، نشان از آن دارد که اولا دولت باید به آحاد جامعه و دغدغه‌های متنوع آنها نگاه ویژه‌ای داشته باشد و طیف‌های گوناگون این نیاز را مدنظر قرار دهد. ثانیا مردم هم باید حمایت قاطعی از دولت داشته باشند و همه‌ی اقشار جامعه این حمایت را نشان دهند.

شعار امسال در صورت تحقق آن از سوی دولت وملت می تواند یک سرمایه عظیم اجتماعی قلمداد شود .سرمایه اجتماعی مفهومی پیشبرنده برای تحقق اهداف دولت و ملت محسوب می شود به همین خاطر «اعتماد» عنصری محوری در این رهیافت به شمار می رود، به همین دلیل اگر میان چشم انداز ترسیمی دولت و اولویت های ترجیحی مردم فاصله ایجاد شود؛ «اعتماد» به عنوان پایه اصلی سرمایه اجتماعی سلب خواهد شد و در اثر تشدید فزاینده فرسایش سرمایه اجتماعی، شاهد گسست دولت و ملت خواهیم شد.

اساسا «اعتماد» محور اساسی سرمایه اجتماعی است. با دقت نظر در بیانات رهبر انقلاب در تبیین نامگذاری سال بر اهمیت اعتماد متقابل برای همدلی و همزبانی دولت و ملت تاکید مضاعفی دیده می شود ایشان در پیام نوروزی خود در این باره می فرمایند:

دولت وملت باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.

تاکید معظم له بر اعتماد متقابل دولت و ملت و همدلی و همزبانی این هر دو با هم نشان از این دارد که ایشان با درک اهمیت سرمایه اجتماعی دولت ها و نقش آن در کارآمدی  نظام سیاسی برآنند تا سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را افزایش و ارتقاء دهند. پر واضح است که هیچ دولت و نظام سیاسی بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی قادر به پیشرد کشور و ملت به سمت تحقق اهداف برنامه ریزی شده و پیشرفت کشور نخواهد بود.

 

پیشرفت وعدالت در سایه همدلی

 

در میانه دهه پیشرفت و عدالت و در ابتدای نگارش برنامه ششم توسعه  کشور با نام گذاری سال 1394 به عنوان «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» دولت یازدهم نقشی تاریخی پیدا کرده است زیرا با کاربست رابطه دوسویه همبستگی حاصل از سرمایه اجتماعی و باورپذیری موفقیت ملی در عرصه های مختلف می توان گام های مهمی را برای استفاده از ظرفیت های درون زا برای افزایش اقتدارملی و پیشرفت کشور برداشت. از سوی دیگر دولت با عنایت به خصلت شبکه ای روابط اجتماعی باید تمام تلاش خود را برای بسترسازی آفرینش سرمایه اجتماعی بکار گیرد و آن را در جهت افق چشم انداز 1404 سوق بدهد و نه آن که سیاست های خیابانی پشتوانه تاییدی فعالیت های خود قرار بدهد . پیش نیاز تحقق هر برنامه کلانی برای کشور وجود سرمایه اجتماعی قابل اتکا است. در همین راستا دولت در جهت ارتقا سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد باید ها و نباید های را در گفتار و رفتار خود لحاظ کند. باید گفتار و رفتار دولت همسان باشد، زندگی شخصی دولت مردان متظاهرانه و متجملانه نباشد، دولتمردان فساد ستیز باشد . تا در نتیجه آن اعتماد عمومی بین دولت و ملت شکل بگیرد. اعتمادی که ضرورت وجود آن مقام معظم رهبری را برآن داشته تا نام و شعار یک سال را مبتنی بر تحقق آن نامگذاری کنند.

 

شرایط امروز ام‌القرای جهان اسلام و انتظارات و توقعاتی که از دولت و ملت ایران اسلامی در سطح منطقه و کشورها و ملت‌های مسلمان می‌رود و از همه مهم‌تر جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل و تأثیرگذاری در سیاست‌های جهانی، اقتضای آن دارد که در داخل کشور یکپارچگی و یگانگی در گفتارها و رفتارها ملموس‌تر از هر زمانی جریان داشته باشد و این مهم بدون نهادینه‌سازی و تقویت بنیه‌های همدلی و همزبانی، امکان‌پذیر نخواهد بود، چه آنکه ریشه تمامی فتنه‌ها و ناکامی‌ها، تشتّت و تفرقه‌ها نیز در گسست و شکاف و چندگانگی می‌باشد. به‌ویژه اگر با هواهای نفسانی و بدعت‍های ناشی از کبر و عجب و خودپسندی و سیاست زدگی همراه گردد. در این که همدلی و همزبانی دو عنصر مطلوب و شایسته هر جامعه کوچک و بزرگی است هیچ تردیدی نیست، اما آنچه در این خصوص باید مورد توجه ویژه قرار گیرد بایدها ونباید های همدلی وهمزبانی است .

 

باید ها ونبایدهای همدلی وهمزبانی

 

1- همدلی و همزبانی ریشه در نوع نگرش‌ها و بینش‌ها دارد و به عبارتی محصول و میوه باورها و اعتقادات یک ملت و جامعه می‌باشد، بنابراین چه در سال 1394 که توسط بزرگ رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گرفت و چه در هر زمان دیگری، اگر بخواهیم امتی هم‌صدا و زیر یک بیرق و پرچم، متحد و منسجم، راست‌قامت و استوار، عزت‌مند و پیروز بمانیم و با استقلال و اعتماد به نفس، قله‌های پیشرفت را در عرصه‌های مختلف فتح نماییم، باید نسبت به باورها و به تبع آن نوع نگرش‌ها و مواضع سیاسی و فرهنگی، انقلابی و ملی خودمان، اهل سنجش و محاسبه باشیم و در صورت لزوم، غیرتمندانه تجدید نظر نماییم. چه آنکه با اصرار بر روی مواضع و اندیشه‌های غلط امکان همدلی و همزبانی وجود نخواهد داشت. آدمی در هر سطحی که باشد باید بر این باور باشد که در گذر زمان ممکن است به لحاظ تمایلات نفسانی و یا القائات محیطی دچار چالش و یا آسیب گردد و لذا در فرآیند رشد و تعالی باید همواره از راهبرد اصلاح بهره جست، و البته مردان الهی که توانسته‌اند  در میان ملت‌ها و جوامع تحول و دگرگونی بنیادین ایجاد نمایند، ابتدا از نفس خویش آغاز نمودند و تا آخرین لحظه عمر همچون امام خمینی (ره) از مراقبت و اصلاح و هدایت نفس خویش غفلت نورزیدند.

 

2- همدلی و همزبانی در واقع دو روی یک سکه هستند، یکی ناظر بر مکنونات و نیت‌ها و انگیزه‌های قلبی و باطنی است و دیگری ناظر بر جلوه‌های بیرونی و رفتاری، گرایش‌ها و مواضع فردی و جمعی؛ و لذا آنچه حائز اهمیت است همراهی دل و زبان با هم است و به عبارتی همزبانی بازخورد همدلی است.

3- حفظ نظام دغدغه مشترکی که روح همدلی و همزبانی را در بدنه جامعه اعم از دولتمردان و آحاد مردم تقویت می‌کند. امام راحل به کرّات فرمودند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» و حفظ نظام نیز مستلزم حفظ ارزش‌ها و آرمانهای هویت‌بخش جامعه اسلامی انقلابی است که بازتوجه و بازخوانی مستمر آن، هم برای دولتمردان و هم آحاد مردم به ویژه نسل جوان از ضروریات غیرقابل انکاری است که اهتمام به آن دامنه همدلی و همزبانی را می‌گستراند.

 

4- کانون اصلی همدلی و همزبانی، ولایت و رهبری است که با منویات و هدایت‌ها و هشدارهای حکیمانه خود همواره دولت و ملت را راهبری می‌فرماید. از این روی می‌توان مهم‌ترین پایه همدلی و همزبانی را محور اصلی همگرایی و هم‌آوایی جامعه و نظام یعنی ولایت و رهبری دانست.

 

5- ترجیح مصالح و منافع نظام و جامعه اسلامی بر منافع شخصی و گروهی و جناحی و حتی قومی و نژادی و...

 

6- درک و شناخت متقابل دولت و ملت از شرایط و نیازهای یکدیگر، چنانکه رعایت حقوق متقابل دولت و ملت نیز در تقویت همدلی و همزبانی تأثیر مستقیم دارد، از طرفی دانستن حق ملت است و باید سیاست ها و برنامه های دولتمردان در هر سطحی، ظاهر و با طنش برای همگان عیان باشد و از طرفی دیگر همراهی و حمایت مردم از دولتمردان باعث دلگرمی و انگیزه خالصانه تر و بهتر برای خدمت بی‌منت خواهد بود.

 

7- احترام متقابل دولت و ملت، از جهتی بر دولتمردان است که به خواستگاه توده مردم که ولی نعمتان جامعه و نظام هستند احترام گذارده و با تقویت روحیه نقدپذیری و تواضع در مقابل نظارت‌های مشفقانه و نقدهای منصفانه در جهت تأمین انتظارات و توقعات منطقی آنان گام‌های مفید و مأثری بردارند و از سوی دیگر لازم است توده مردم از تخریب خدمتگذاران خود بپرهیزند و با اعتماد و احترام، روحیه‌بخش آنان باشند.

8- عنصر امید به آینده از اجزاء لاینفک همدلی و همزبانی است که به طور متقابل در راهبردهای نظام و دولت و مردم باید مورد توجه قرار گیرد و البته این امر نیز بدون داشتن نگاه خوش بینانه و پرهیز جدی از سیاه‌نمایی و تاریک‌انگاری میسّر نخواهد شد.

 

9- اثرپذیری تضارب آراء و تنوع در اندیشه‌ها و سلیقه‌ها از خط و مشی و راهبرد اساسی هم‌دلی و هم‌زبانی، می‌تواند بسترساز رقابت‌های سالم و به دور از تنش‌های مرموز و دشمن شاد کن باشد. با این فرض است که وجود سلیقه‌های مختلف برای جامعه‌ای رو به رشد یک فرصت طلایی محسوب می‌گردد، مشروط به اینکه زمینه بهره‌مندی از اندیشه‌ها و سلایق مختلف به نحو مطلوب و ممکن فراهم باشد.

 

10- همدلی و همزبانی اگرچه به عنوان شعار سال 94 مشخص گردیده است ولی باید توجه داشت که وقتی از ناحیه بزرگ دیدبان تیزبین انقلاب امام خامنه ای (مدظله العالی) مطرح می‌گردد، دیگر شعار نیست بلکه نقشه راه و استراتژی و راهبرد و خط و مشی است که باید به منزله قوه محرکه و جوهره اصلی حرکت رو به جلو دولت و ملت همواره مطرح و مورد توجه باشد.

 

 

تهیه وتنظیم: علی اکبر عسگری مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

 
Copyright (c) 1398/03/30 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا