ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
 

اين گونه باشيم:

از مجموعه آيات گوناگون، استفاده مى‏شود كه بايد اينگونه باشيم:

با راستگويان باشيد. «كونوا مع الصادقين» «1»

با صالحان همراه شويد. «الحقنى بالصالحين» «2»، «و اكن من الصالحين» «3»

با نيكوكاران باشيد. «توفّنا مع الابرار» «4»

با صابران باشيد. «و كايّن من نبىّ قاتل معه رِبيّون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اللّه و ما ضعفوا و ما استكانوا» «5» چه بسا پيامبرى كه همراه او پيروان بسيارى جنگيدند و كشته شدند در حالى كه در برابر سختى‏هايى كه در راه خدا به آنان مى‏رسيد، مقاومت كردند و هيچ سست نشده و تسليم نشدند.

با پيامبر و پيروان واقعى او باشد. «و لكم فى رسول اللّه اسوة» «6»، «قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و الّذين معه» «7»

از سپاسگزاران نعمت‏ها باشيد. «كن من الشاكرين» «8»

از اهل عبادت و بندگى باشيد. «كن من الساجدين» «9»

عامل به دستورات پروردگار و خدايى باشيد. «كونوا ربّانيّين» «10»

از تسليم‏شدگان در برابر خدا باشيد. «و امرت أن أكون من المسلمين» «11»

با اهل ايمان باشيد. «و امرت أن أكون من المؤمنين» «12»

برپادارنده قسط و عدل باشيد. «كونوا قوّامين بالقسط» «13»

برپادارنده دستورات خدا باشيد. «كونوا قوّامين للّه» «14»

يارى‏گر دين خدا باشيد. «كونوا انصار اللّه» «15»

______________________________
(1). توبه، 119

(2). يوسف، 101

(3). منافقون، 10

(4). آل‏عمران، 193

(5). آل‏عمران، 146

(6). احزاب، 21

(7). ممتحنه، 4

(8). اعراف، 144

(9). حجر، 98

(10). آل‏عمران، 79

(11). نمل، 91

(12). يونس، 104

(13). نساء، 135

(14). مائده، 8

(15). صفّ، 14

 

 

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا