ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
 

اينگونه نباشيم:

از مجموعه آيات گوناگون، استفاده مى‏شود كه بايد اينگونه نباشيم:

منافق صفت نباشيد. «و لاتكونوا كالّذين قالوا سمعنا و هم لايسمعون» «1» و مانند آنان (منافقان) نباشيد كه گفتند شنيديم و در حقيقت نشنيدند.

رياكار نباشيد. «و لاتكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً و رئاء الناس» «2» و مانند آنان (منافقان) نباشيد كه به قصد ريا و تظاهر، خانه و كاشانه خود را رها كردند.

پيمان شكن نباشيد. «و لاتكونوا كالتى نقضت غَزْلها من بعد قوة انكاثا» «3» و همانند زنى نباشيد كه پنبه‏هايى كه رشته و تابيده، واتاباند و از هم باز نمود.

پيامبر را اذيّت و ناراحت نكنيد. «لاتكونوا كالّذين آذوا موسى» «4» و مانند يهوديانى نباشيد كه پيامبرشان حضرت موسى را آزار و اذيّت مى‏كردند.

خدا را فراموش نكنيد. «لاتكونوا كالّذين نسوا اللّه فانساهم انفسهم» «5» همانند كسانى‏كه خدا را به فراموشى سپردند نباشيد كه عذاب خودفراموشى به دنبال دارد.

نا اميد نباشيد. «فلاتكن من القانطين» «6»

ناسپاس و كافر نباشيد. «لاتكونوا كالّذين كفروا» «7»

يار و مددكار مجرمان نباشيد. «فلن اكون ظهيراً للمجرمين» «8»

شكاك و دو دل نباشيد. «فلاتكن من الممترين» «9»

با حق و حقيقت دشمنى نكنيد. «و لاتكن للخائنين خصيما» «10» به نفع خيانت‏كاران، با ديگران خصومت و دشمنى نكنيد.

از غافلان و نادانان نباشيد. «و لاتكن من الغافلين» «11»، «و لاتكوننّ من الجاهلين» «12»

آيات و نشانه‏هاى الهى را دروغ نپنداريد. «و لاتكوننّ من الّذين كذّبوا بايات اللّه فتكون من الخاسرين» «13» و مانند كسانى‏كه آيات خدا را تكذيب كردند، نباشيد كه آنان زيانكاران خواهيد بود.

پشتيبان كافران و بى‏دينان نباشيد. «فلاتكونن ظهيراً للكافرين» «14»

در معامله، كم فروش و گران فروش نباشيد. «و لاتكونوا من المخسرين» «15»

تفرقه و اختلاف نداشته باشيد. «و لاتكونوا كالّذين تفرّقوا و اختلفوا» «16»

______________________________
(1). انفال، 21

(2). انفال، 47

(3). نحل، 92

(4). احزاب، 69

(5). حشر، 19

(6). حجر، 55

(7). آل عمران، 156

(8). قصص، 17

(9). آل‏عمران، 60

(10). نساء، 105

(11). اعراف، 205

(12). انعام، 35

(13). يونس، 95

(14). قصص، 86

(15). شعراء، 181

(16). آل‏عمران، 105

 

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا