ورود |عضويت پنج شنبه 30 خرداد ماه 1398
  استفتائات در باره زکات

استفتائات درباره زکات (2)

 

آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى

 

زکات کشمش و گندم و جو چه زمانى واجب مى شود؟

 

زکات گندم و جو در زمانى واجب مى شود که دانه هاى آن سفت مى شود و زکات انگور و کشمش موقعى است که میوه برسد و به آن انگور بگویند.

 

اگر کسى انگورهاى باغ خود را قبل از کشمش شدن بفروشد زکات دارد؟

 

هرگاه به مقدارى باشد که اگر کشمش شود به حد نصاب برسد زکات دارد.

 

معیار قیمت بذرى که از حاصل کسر مى شود چه زمانى است؟ روز بذرافشانى یا روز برداشت محصول؟

 

معیار، قیمت روز بذرافشانى است ولى به فتواى ما بنابر احتیاط واجب نباید قیمت تخمى را که براى زراعت پاشیده از حاصل کسر کند؛ ولى مى توانید در این مسئله به مراجع دیگر مراجعه کنید.

 

طلا و نقره که زکات آن واجب است اگر کسى آن را به دیگرى قرض دهد، چه حکمى براى کسى که قرض داده و کسى که قرض گرفته واجب مى شود؟

 

طلا و نقره هاى عصر و زمان ما که مسکوک به سکه رایج معامله نیست زکات ندارد.

 

اگر کسى از دادن زکات امتناع کند آیا وظیفه افراد تحت تکلف او این است که به او یادآورى کنند؟

 

باید با زبان خوش توأم با ادب و منطق او را امر به معروف و نهى از منکر کنند، و اگر مؤثر نشد آنچه را مصرف مى کنند زکاتش را بپردازند.

آیت اللّه العظمى بهجت

 

آیا به غیر از زکات موارد نه گانه و زکات فطره، زکات واجب یا مستحبى دیگرى وجود دارد؟

 

در چیزهایى که از زمین مى روید و با پیمانه یا وزن معامله مى شود و از چیزهایى نیست که مثل سبزى جات زود فاسد مى شود، زکات مستحب است و زکات مال التجاره هم با شرایطى مستحب است.

 

آیا سکه بهار آزادى زکات دارد یا غیر رایج محسوب مى شود؟

 

سکّه بهار آزادى زکات دارد و براى رواج آن همین که در مهریه زنان و جوایز و مانند اینها استفاده مى شود کافى است.

 

اگر هدیه، سکّه طلا باشد به آن خمس تعلّق مى گیرد یا زکات؟

 

بنابر احتیاط واجب به زاید بر مؤونه خمس تعلّق مى گیرد و اگر به حدّ نصاب برسد، بعد از گذشت 11 ماه هلالى و داخل شدن ماه دوازدهم زکات هم دارد.

 

زمینى به وسیله آب درّه اى مشروب مى شود که از چند کیلومتر دورتر به وسیله کانال به آن جا متصل مى شود. آیا در زکات، مانند مشروب شدن به آب نهر مى باشد؟ حکم همین مسأله را درباره قنات نیز بیان فرمایید.

 

در جهت زکات، مانند مشروب شدن به آب نهر است که در سال اوّلى که حفر کانال واین علاج را کرده اند، زکات آن نصف عشر ا ست و در سالهاى دیگر عشر است و همین طور است در آبیارى به وسیله قنات.

 

تخمى که زکات آن را داده اند، آیا در سالهاى بعد مى توانند همان مقدارى که در سال پیش زکات آن را پرداخته اند، از محصول بردارند و زکات آن را ندهند یا این که باید در سالهاى بعد زکات آن مقدار تخم را بدهند؟

 

قیمت آن را از محصول کم مى کنند و هم چنین سایر مخارج را، و سپس ملاحظه مى کنند به حدّ نصاب هست یا خیر.

 

شخصى ملکى را به مبلغى اجاره نموده است. آیا وجه اجاره را موقع پرداخت زکات کسر نماید؟

 

کسر مى شود.

 

آیا گندم یا جو یا پولى که به میراب داده مى شود از مؤونه است و کسر مى شود؟ و آیا فرقى ما بین گندم و جو یا پول نیست؟

 

بله، از مؤونه است و فرق نمى کند.

 

گندم را چیده و در خرمن جمع نموده ایم، آیا مى توان مخارج کارگرانى که مزد گرفته اند، از گندم کسر نماییم و بعد زکات دهیم؟

 

مؤونه لازمه که مشترک بین مال مالک و فقرا است، پیش از نصاب ملاحظه و اخراج مى شود.

 

معیار قیمت بذرى که از حاصل، کم مى شود چه زمانى است؟

 

ظاهرا قیمت همان وقتى که آن را کاشته است.

 

آیا نصاب زمینى که با آب قنات مشروب مى شود با زمینى که با آب چاه و موتور مشروب مى شود فرق دارد؟

 

در نصاب فرق ندارند.

 

اگر آب کشاورزى از طریق سدّ و کانالهایى تأمین شود که دولت در قبال آنها وجهى از زارعین مى گیرد، زکات آن 101 است؟

 

عشر (101) است، هر چند پول آب به عنوان مؤنه کم مى شود.

 

جهت آبیارى از آب رودخانه، مبالغى از کشاورزان به عنوان میرابى و لایروبى دریافت مى شود که قیمت این آب با آبیارى هزینه فرق نمى کند که از رودخانه استفاده کند یا از موتور. حال سؤال این است که زکات گندم و جو آبیارى شده از این رودخانه چگونه است؟

 

زکات آن 101 (عشر) است که مخارج مذکور به عنوان مؤونه کم مى شود.

 

آیا استهلاک تراکتور، موتور آب و ماشین سوارى که در امر زراعت مورد استفاده قرار گرفته اند، جزو مخارج مى باشند و کسر مى شود؟

 

هر چه براى آن استهلاک، هزینه کرده یا به سبب آن تفاوت قیمت حاصل شده، به نحوى که موجب صدق عرفى باشد، مؤونه است.

 

کشاورزى تا کنون زکات گندم یا جو را پرداخت نکرده است. لذا باید مقدار زیادى زکات بدهد؛ اما پرداخت همه آنها برایش مشکل است، آیا مى تواند آن حدّ که در توان دارد بپردازد؟

 

هر مقدارى که لازم الادا بوده، بر ذمه او است و ساقط نمى شود و مثل سایر دیون است.

 

آیا پرداخت مالیات در نظام جمهورى اسلامى از وجوه شرعیه ـ مانند زکات ـ کفایت مى کند؟

 

کفایت نمى کند.

 

آیا مى توان از زکات براى تأسیس کتابخانه، خرید و نشر کتابهاى مذهبى و اداره آن بهره گرفت؟

 

بله، مى توان.

 

اگر کسى را جهت تعلیم قرآن به اطفال مؤمنین اجیر نمایند، آیا جایز است مال الاجاره را از زکات پرداخت نمایند؟

 

ظاهرا نیاز به اجازه ندارد.

 

اگر مؤمنین در ایّام تبلیغى رمضان یا محرّم قدرت مالى براى دعوت مبلّغ نداشته باشند، آیا از پول زکات مى توانند مبلّغ دعوت کنند؟

 

ظاهرا مى توانند.

 

آیا مى توان زکات را صرف فرستادن بچّه هاى افراد بى بضاعت به مدرسه نمود؟

 

با ملاحظه جهت «فى سبیل الخیر» بودن مانعى ندارد، به شرط آن که منابع مالى دیگرى براى این امر وجود نداشته باشد.

 

اگر در شهرى هم فقیر مستحقّ و هم مسجد نیمه کاره باشد، در مصرف زکات اولویت با کدام یک مى باشد؟

 

هر کدام که در نیاز و احتیاج اولویت دارند.

 

اگر کسى به دلیل کشیدن چک بى محل در زندان باشد، آیا مى توان زکات را جهت رهایى او به کار برد؟

 

براى اداى قرض او مى شود داد.

 

آیا اهالى روستا مى توانند براى ساختن انبار براى نگهدارى کالاهاى سهمیّه عموم اهالى از زکات استفاده کنند؟

 

اگر مورد نیاز مسلمین است و محلّى دیگر براى هزینه ساخت آن نیست، مانعى ندارد.

 

آیا از وجوهات حاصل از زکات مى توان براى برگزارى مسابقات قرآنى و نشر فرهنگ دینى بین دانش آموزان استفاده کرد؟

 

جایز است.

آیت اللّه العظمى سیستانى

 

آیا به آرد گندم زکات تعلّق مى گیرد؟

 

زکات به گندم تعلّق مى گیرد و اگر بعد از تعلق، آرد شود آنهم متعلق زکات است.

 

آیا براى شهرنشینان، اتومبیل مصداق مواشى را از جهت زکات دارد؟

 

به ماشین زکات تعلّق نمى گیرد.

 
Copyright (c) 1398/03/30 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا