ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
  استفتائات ازمراجع

اگر بعضى از وسيله‏هاى بازى، در شهرى از آلات قمار محسوب شود؛ ولى در شهر ديگر اين طور نباشد، آيا بازى با آنها جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، صافى، نورى و وحيد: اگر تنها در بعضى شهرها نيز از آلات قمار محسوب شود، بازى با آن جايز نيست.

 آيت‏الله خامنه‏اى: اگر اين وسيله‏ها در يكى از دو شهر، از آلات قمار محسوب شود و در گذشته نيز در هر دو مكان از آلات قمار بوده، بازى با آنها حرام است.

 آيات عظام سيستانى، فاضل و مكارم: اگر در عرف محل (شهر) از آلات قمار محسوب شود، بازى با آن جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

اگر براى مقلّد ثابت شود كه شطرنج در زمان حاضر آلت قمار بودن خود را از دست داده است، بازى با آن بدون برد و باخت، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و صافى): اگر احراز شود كه از نظر عرف، آلت قمار بودن خود را از دست داده است، بازى با آن اشكال ندارد.

 آيت‏الله صافى: بازى با شطرنج، در هر حال حرام است.

 آيت‏الله بهجت: بازى با شطرنج، اگر بدون برد و باخت باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست و اين احتياط بسيار شديد است.

بازى با آلات قمار، به صورت تك نفره با رايانه چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى): بازى با آلات قمار جايز نيست خواه طرف مقابل، شخص باشد يا رايانه.

 آيات عظام بهجت و سيستانى: بنابر احتياط واجب جايز نيست.

بازي با آلات قمار حتي بدون برد و باخت چه حكمي دارد؟

به فتواى آيت الله فاضل، اگر ورق و پاسور در عرف از آلت قمار بودن خارج شده باشند، بازى بدون برد و باخت با آنها اشكال ندارد، (جامع المسايل، ج 1، سوال 951

به فتواى آيت الله بهجت: بازى كردن با آلات قمار از قبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است و بدون برد و باخت احتياط (واجب) در ترك است و در شطرنج احتياط شديدتر است و همچنين بازى پاسور و شطرنج با كامپيوتر نيز اشكال دارد.

اگر براى مقلّد ثابت شود كه شطرنج در زمان حاضر آلت قمار بودن خود را از دست داده است، بازى با آن بدون برد و باخت، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و صافى): اگر احراز شود كه از نظر عرف، آلت قمار بودن خود را از دست داده است، بازى با آن اشكال ندارد.

 آيت‏الله صافى: بازى با شطرنج، در هر حال حرام است.

 آيت‏الله بهجت: بازى با شطرنج، اگر بدون برد و باخت باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست و اين احتياط بسيار شديد است.

تراشيدن ريش تمام صورت، با ماشين يا تيغ چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و صافى): تراشيدن ريش- خواه با تيغ باشد يا ماشين- بنابر احتياط واجب حرام است.

 آيات عظام بهجت و صافى: تراشيدن ريش حرام است.

آيا گذاشتن ريش پروفسورى كفايت مى‏كند؟

 همه مراجع (به جز آيات عظام تبريزى و مكارم): خير، كفايت نمى‏كند و حكم تراشيدن تمام آن را دارد.

 آيات عظام تبريزى و مكارم: اگر چانه و اطراف آن (يك چهارم صورت) تراشيده نشود، به طورى كه در وقت مواجهه صدق ريش كند، كفايت مى‏كند.

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا