ورود |عضويت چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
  کلینیک گیاهپزشکی سیمین سبز اصفهان

 

مشخصات اعضای کلینیک:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

عکس

1

نیلوفر عباسی

لیسانس

گیاهپزشکی

مسئول فنی

2

ولی اله سالک

لیسانس

زراعت و اصلاح نباتات

عضو

مناطق تحت پوشش:

جرقویه علیا.1 شهر11 روستا را تحت پوشش خود دارد که شامل:شهر حسن اباد وروستاهای دسترد ، کمال آباد ، خارا، مالواجرد ،اله آباد(یخچال) ،رامشه ،مبارکه ،احمد آباد ،اسفنداران ،حارث آباد و فیض آباد میباشد.

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

نظارت بر مزارع و باغات تحت پوشش _توزیع نسخه گیاهپزشکی.

شرح فعالیتها:

توزیع نسخه گیاه پزشکی _ بازدید از مزارع گندم و جو (غلات)و باغات انار و پسته

 

 

 
Copyright (c) 1398/03/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا